دوست پیدا کنید

Find Language Exchange Penpals!
نتایج جستجوی شما نتایج فیلتر شده
  • یافته ها (آخرین افرادی که متصل شده اند در ابتدا نمایش شوند)
member Alisalauvv
AlisalauvvCountry: 498Tallinn
زبان تدریسی
آموختن زبان

امتیازات اعتماد: 230 (1%)

پیام ارسال کنید


member kristiana_
kristiana_Country: 490Baldone
زبان تدریسی
آموختن زبان

« Energetic person looking for new friends, like minded people, business partners in the world. »

امتیازات اعتماد: 230 (1%)

پیام ارسال کنید


member barbala_li
زبان تدریسی
آموختن زبان

« A student from Latvia trying to learn Spanish. Fluent in Latvian and English, know Russian on a conversational level. »

امتیازات اعتماد: 1 530 (5%)

پیام ارسال کنید


member Jaroslav88
زبان تدریسی
آموختن زبان

امتیازات اعتماد: 230 (1%)

پیام ارسال کنید


member Anete_G
Anete_GCountry: 490Rīga
زبان تدریسی
آموختن زبان

« I am a native Latvian speaker eager to learn French. Also I speak Russian and English. »

امتیازات اعتماد: 430 (2%)

پیام ارسال کنید


member anagosh
anagoshCountry: 490Rīga
زبان تدریسی
آموختن زبانxal

امتیازات اعتماد: 30 (1%)

پیام ارسال کنید


member Santa9
Santa9Country: 490Rīga
زبان تدریسی
آموختن زبان

امتیازات اعتماد: 210 (1%)

پیام ارسال کنید


member davids_kri
davids_kriCountry: 490Jūrmala
زبان تدریسی
آموختن زبان

امتیازات اعتماد: 0 (0%)

پیام ارسال کنید


member ulla_bulla
زبان تدریسی
آموختن زبان

امتیازات اعتماد: 0 (0%)

پیام ارسال کنید


member Anderss005
زبان تدریسی
آموختن زبان

امتیازات اعتماد: 30 (1%)

پیام ارسال کنید


member harijs_zul
زبان تدریسی
آموختن زبان

امتیازات اعتماد: 0 (0%)

پیام ارسال کنید


member duudievinsh
زبان تدریسی
آموختن زبان

امتیازات اعتماد: 210 (1%)

پیام ارسال کنید


member Dragon123
زبان تدریسی
آموختن زبان

امتیازات اعتماد: 230 (1%)

پیام ارسال کنید


member santa3
santa3Country: 490Rīga
زبان تدریسی
آموختن زبان

امتیازات اعتماد: 30 (1%)

پیام ارسال کنید


member ilona_brok
ilona_brokCountry: 499Fredrikstad
زبان تدریسی
آموختن زبان

امتیازات اعتماد: 0 (0%)

پیام ارسال کنید


member oskarz
oskarzCountry: 500Galway City
زبان تدریسی
آموختن زبان

« Just moved from Dublin to Galway. Looking for someone, who can help me with learning German and Spanish. »

امتیازات اعتماد: 500 (2%)

پیام ارسال کنید


member krisin
krisinCountry: 490Rīga
زبان تدریسی
آموختن زبان

« Hello to everyone! My name is Kristaps and as you see I am from Latvia. My aim is to be good at English and Russian. »

امتیازات اعتماد: 680 (2%)

پیام ارسال کنید


member robert_she
زبان تدریسی
آموختن زبان

امتیازات اعتماد: 0 (0%)

پیام ارسال کنید


هر کشوری
1.
1.
جستجوی پیشرفتهجستجوی پیشرفته

ICQ MSN Yahoo Skype AIM Gtalk 
از تا
بله 
بله