ค้นหาเพื่อน

Find Language Exchange Penpals!
ผลการค้นหาของคุณ กรองผลลัพธ์
  • นี่คือผลการค้นหาของคุณ: (Last connected members appear first)
member dkroi
dkroiCountry: 498Tartu
การสอนภาษา
การเรียนรู้ภาษา

คะแนนความน่าเชื่อถือ: 30 (1%)

Send Message


member grinderofl
grinderoflCountry: 447Edinburgh
การสอนภาษา
การเรียนรู้ภาษา

คะแนนความน่าเชื่อถือ: 30 (1%)

Send Message


member Riin
RiinCountry: 498Tallinn
การสอนภาษา
การเรียนรู้ภาษา

« I love languages - all those I have here in list I want to learn now and later some more:D Believe or not but more you learn easier it comes. I may he... »

คะแนนความน่าเชื่อถือ: 550 (2%)

Send Message


member terye
teryeCountry: 498Tartu
การสอนภาษา
การเรียนรู้ภาษา

« Hi! I´m a native speaker of Estonian, also speak English, Swedish, German, Russian and some Spanish and French, I´d really like to practise the last ... »

คะแนนความน่าเชื่อถือ: 210 (1%)

Send Message


member kikas64
kikas64Country: 498Tallinn
การสอนภาษา
การเรียนรู้ภาษา

คะแนนความน่าเชื่อถือ: 30 (1%)

Send Message


member allake
allakeCountry: 498Valga
การสอนภาษา
การเรียนรู้ภาษา

คะแนนความน่าเชื่อถือ: 30 (1%)

Send Message


member Kevin0811
Kevin0811Country: 498Tallinn
การสอนภาษา
การเรียนรู้ภาษา

« I'm an Estonian lad. I've studied English and German at the university. I'd be happy to find language partners who'd like to practice Russian and Germ... »

คะแนนความน่าเชื่อถือ: 410 (2%)

Send Message


member Aurelijus16
Aurelijus16Country: 489Helsinki
การสอนภาษา
การเรียนรู้ภาษา

คะแนนความน่าเชื่อถือ: 230 (1%)

Send Message


member kariiin
kariiinCountry: 498Tallinn
การสอนภาษา
การเรียนรู้ภาษา

« Hi! Looking forward to learn foreign languages mentioned a few rows up. Don´t hesitate to contact me. »

VIP VIP SILVER MEMBERคะแนนความน่าเชื่อถือ: 210 (1%)

Send Message


member kaia_marip
การสอนภาษา
การเรียนรู้ภาษา

คะแนนความน่าเชื่อถือ: 0 (0%)

Send Message


member Helenake
HelenakeCountry: 498Tallinn
การสอนภาษา
การเรียนรู้ภาษา

คะแนนความน่าเชื่อถือ: 30 (1%)

Send Message


member hur_met
hur_metCountry: 498Kohtla-Järve
การสอนภาษา
การเรียนรู้ภาษา

« Our goals can only be reached through a vehicle of a plan, in which we must fervently believe, and upon which we must vigorously act. There is no othe... »

คะแนนความน่าเชื่อถือ: 350 (1%)

Send Message


member Lindter
LindterCountry: 489Tampere
การสอนภาษา
การเรียนรู้ภาษา

« Looking for Finnish and Swedish people to practice and develope the language. I speak Estonian, English, a bit Finnish and intermediate Swedish (fad... »

คะแนนความน่าเชื่อถือ: 560 (2%)

Send Message


member toits
toitsCountry: 498Tartu
การสอนภาษา
การเรียนรู้ภาษา

« Hello! I'm fom Estonia. I want to learn Spanish and practice English and helping someone else improve their Estonian. »

คะแนนความน่าเชื่อถือ: 410 (2%)

Send Message


member andres_tab
andres_tabCountry: 498Viljandi
การสอนภาษา
การเรียนรู้ภาษา

คะแนนความน่าเชื่อถือ: 0 (0%)

Send Message


member zeroconf
zeroconfCountry: 498Tallinn
การสอนภาษา
การเรียนรู้ภาษา

« I would like to learn Finnish language to speak and write fluently. Also I would like to learn more deeply English, Russian, German. In far future I w... »

คะแนนความน่าเชื่อถือ: 470 (2%)

Send Message


member Jakobx99
Jakobx99Country: 447Northampton
การสอนภาษา
การเรียนรู้ภาษา

« Hello! I am Jakob, originally from Estonia but currently studiyng in the UK. I want to practice and learn more German ~ I learned it at school for 7 ... »

คะแนนความน่าเชื่อถือ: 230 (1%)

Send Message


member Raadik
RaadikCountry: 498Pärnu
การสอนภาษา
การเรียนรู้ภาษา

คะแนนความน่าเชื่อถือ: 30 (1%)

Send Message


ประเทศไหนก็ได้ or ประเทศไหนก็ตาม
1.
1.
ค้นหาขั้นสูงค้นหาขั้นสูง

ICQ MSN Yahoo Skype AIM Gtalk 
From to
ใช่ 
ใช่