دوست پیدا کنید

Find Language Exchange Penpals!
نتایج جستجوی شما نتایج فیلتر شده
  • یافته ها (آخرین افرادی که متصل شده اند در ابتدا نمایش شوند)
member andrej_mil
andrej_milCountry: 471Kraljevo
زبان تدریسی
آموختن زبان

« Hello, i trying to improve my English. I can teach others Serbian. »

امتیاز اعتماد: 200 (1%)

پیام ارسال کنید


member Jelicasu
JelicasuCountry: 471Subotica
زبان تدریسی
آموختن زبان

امتیاز اعتماد: 30 (1%)

پیام ارسال کنید


member milica_smi
milica_smiCountry: 471Belgrade
زبان تدریسی
آموختن زبان

« Hi! My name is Milica, i'm a 22 year old computer science student, in my free time I like to train and go out with my friends. I would like to improve... »

امتیاز اعتماد: 400 (2%)

پیام ارسال کنید


member Corwin13
Corwin13Country: 488Vienna
زبان تدریسی
آموختن زبان

« Lorem ipsum dolor sit amet, consetetur sadipscing elitr, sed diam nonumy eirmod tempor invidunt ut labore et dolore magna aliquyam erat, sed diam volu... »

امتیاز اعتماد: 650 (2%)

پیام ارسال کنید


member vesko_niko
vesko_nikoCountry: 550Nikšić
زبان تدریسی
آموختن زبان

امتیاز اعتماد: 0 (0%)

پیام ارسال کنید


member milanmilenkovic016
زبان تدریسی
آموختن زبان

امتیاز اعتماد: 230 (1%)

پیام ارسال کنید


member bluecloud12
bluecloud12Country: 471Belgrade
زبان تدریسی
آموختن زبان

« I want to learn German, and I could teach you Serbian language :) »

امتیاز اعتماد: 410 (2%)

پیام ارسال کنید


member chupiko
chupikoCountry: 550Budva
زبان تدریسی
آموختن زبان

امتیاز اعتماد: 30 (1%)

پیام ارسال کنید


member Draganattt1234554321
زبان تدریسی
آموختن زبان

« Jag är tjugo åtta år gammal. Jag studerade Fakultet i Beograd, speciell education och rehabilition, avdelning sleciell pedagog. Jag har inte barn, men... »

امتیاز اعتماد: 430 (2%)

پیام ارسال کنید


member Nikola011
Nikola011Country: 471Beograd
زبان تدریسی
آموختن زبان

« Меня зовут Никола, мне 23, я серб. Хочу улучшить свои знания русского языка и найти новых друзей.... »

امتیاز اعتماد: 430 (2%)

پیام ارسال کنید


member Aleks9999
Aleks9999Country: 471Beograd
زبان تدریسی
آموختن زبان

امتیاز اعتماد: 30 (1%)

پیام ارسال کنید


member Zvezda13
Zvezda13Country: 471Belgrade
زبان تدریسی
آموختن زبان

« Hello, I am here for learning and meeting new interesting people. Feel free to write to me, because we are connected :) »

امتیاز اعتماد: 430 (2%)

پیام ارسال کنید


member Boris01
Boris01Country: 550Podgorica
زبان تدریسی
آموختن زبان

امتیاز اعتماد: 30 (1%)

پیام ارسال کنید


member SanyaCar
SanyaCarCountry: 471Belgrade
زبان تدریسی
آموختن زبان

امتیاز اعتماد: 30 (1%)

پیام ارسال کنید


member nela_aleks2
nela_aleks2Country: 471Belgrade
زبان تدریسی
آموختن زبان

امتیاز اعتماد: 0 (0%)

پیام ارسال کنید


member Orfej
OrfejCountry: 471Belgrade
زبان تدریسی
آموختن زبان

امتیاز اعتماد: 10 (1%)

پیام ارسال کنید


member Silvie25
Silvie25Country: 471Beograd
زبان تدریسی
آموختن زبان

« Please, don't ask me for skype, facebook.etc..I don't use it nor I want to. Thanks! »

VIP VIP GOLD MEMBERامتیاز اعتماد: 48 375 (100%)

پیام ارسال کنید


member dukicmarija
dukicmarijaCountry: 523Bijeljina
زبان تدریسی
آموختن زبان

امتیاز اعتماد: 30 (1%)

پیام ارسال کنید


هر کشوری
1.
1.
جستجوی پیشرفتهجستجوی پیشرفته

ICQ MSN Yahoo Skype AIM Gtalk 
از تا
بله 
بله