Tìm bạn

Find Language Exchange Penpals!
Kết quả tìm kiếm của bạn Lọc kết quả
  • Đây là những kết quả tìm kếm của bạn: (Những thành viên kết nối gần đây sẽ được đăng đầu tiên)
member tusuyash356
tusuyash356Country: 539Kathmandu
Ngôn ngữ có thể dạy
Ngôn ngữ đang học

Điểm tin cậy: 230 (1%)

Gửi tin nhắn


member ayushsapkota
Ngôn ngữ có thể dạy
Ngôn ngữ đang học

« Hi :) I'm here to learn french and... I don't know what to say about me but You will know after being friend. »

Điểm tin cậy: 430 (2%)

Gửi tin nhắn


member kathbourne
kathbourneCountry: 539Kathmandu
Ngôn ngữ có thể dạy
Ngôn ngữ đang học

Điểm tin cậy: 30 (1%)

Gửi tin nhắn


member domay
domayCountry: 443Lyon
Ngôn ngữ có thể dạy
Ngôn ngữ đang học

Điểm tin cậy: 30 (1%)

Gửi tin nhắn


member princeAbi
princeAbiCountry: 539Kathmandu
Ngôn ngữ có thể dạy
Ngôn ngữ đang học

Điểm tin cậy: 30 (1%)

Gửi tin nhắn


member parkas
parkasCountry: 539Chitwan
Ngôn ngữ có thể dạy
Ngôn ngữ đang học

Điểm tin cậy: 30 (1%)

Gửi tin nhắn


member stha_kelvi
stha_kelviCountry: 539Siddharthanagar
Ngôn ngữ có thể dạy
Ngôn ngữ đang học

Điểm tin cậy: 0 (0%)

Gửi tin nhắn


member terry_swee
terry_sweeCountry: 539Lalitpur
Ngôn ngữ có thể dạy
Ngôn ngữ đang học

Điểm tin cậy: 10 (1%)

Gửi tin nhắn


member prasant_pa
prasant_paCountry: 539Kathmandu
Ngôn ngữ có thể dạy
Ngôn ngữ đang học

Điểm tin cậy: 0 (0%)

Gửi tin nhắn


member dila_sha
dila_shaCountry: 539Pokhara
Ngôn ngữ có thể dạy
Ngôn ngữ đang học

Điểm tin cậy: 30 (1%)

Gửi tin nhắn


member subarna_ha
Ngôn ngữ có thể dạy
Ngôn ngữ đang học

Điểm tin cậy: 0 (0%)

Gửi tin nhắn


member uddhipti_b
uddhipti_bCountry: 539Kathmandu
Ngôn ngữ có thể dạy
Ngôn ngữ đang học

Điểm tin cậy: 30 (1%)

Gửi tin nhắn


member Sagkdk
SagkdkCountry: 454Kitchener
Ngôn ngữ có thể dạy
Ngôn ngữ đang học

Điểm tin cậy: 10 (1%)

Gửi tin nhắn


member posha_kand
posha_kandCountry: 539Pokhara
Ngôn ngữ có thể dạy
Ngôn ngữ đang học

Điểm tin cậy: 30 (1%)

Gửi tin nhắn


member hasana_pra
hasana_praCountry: 539Nepalgunj
Ngôn ngữ có thể dạy
Ngôn ngữ đang học

Điểm tin cậy: 0 (0%)

Gửi tin nhắn


member anup_nagar
anup_nagarCountry: 539Kathmandu
Ngôn ngữ có thể dạy
Ngôn ngữ đang học

Điểm tin cậy: 0 (0%)

Gửi tin nhắn


member Aashish36
Aashish36Country: 539Kathmandu
Ngôn ngữ có thể dạy
Ngôn ngữ đang học

Điểm tin cậy: 30 (1%)

Gửi tin nhắn


member Prosckol
ProsckolCountry: 539Kathmandu
Ngôn ngữ có thể dạy
Ngôn ngữ đang học

« I am currently studying Mechanical Engineering in Nepal. I want to explore the world in its own way by learning different languages. »

Điểm tin cậy: 430 (2%)

Gửi tin nhắn


Bất kì quốc gia nào
1.
1.
Tìm kiếm nâng caoTìm kiếm nâng cao

ICQ MSN Yahoo Skype AIM Gtalk 
Từ đến
Vâng 
Vâng