Tìm bạn

Find Language Exchange Penpals!
Kết quả tìm kiếm của bạn Lọc kết quả
  • Đây là những kết quả tìm kếm của bạn: (Những thành viên kết nối gần đây sẽ được đăng đầu tiên)
member erumzerum
erumzerumCountry: 476Bhopal
Ngôn ngữ có thể dạy
Ngôn ngữ đang học

« Google can Translate but I want to think in your Language, Teach me Persian and Turkish if you are native, ... »

Điểm tin cậy: 780 (3%)

Gửi tin nhắn


member AdityaPrakash
Ngôn ngữ có thể dạy
Ngôn ngữ đang học

Điểm tin cậy: 230 (1%)

Gửi tin nhắn


member sabya
sabyaCountry: 476New Delhi
Ngôn ngữ có thể dạy
Ngôn ngữ đang học

« I've recently started learning Chinese and I'm looking for help with the basics. I'd be glad to help you enhance your proficiency in English. »

Điểm tin cậy: 440 (2%)

Gửi tin nhắn


member GNPraveen
Ngôn ngữ có thể dạy
Ngôn ngữ đang học

« hi friends i'm here to know the people from rest of the World. :) »

Điểm tin cậy: 7 445 (22%)

Gửi tin nhắn


member karan_dfa
karan_dfaCountry: 476Mumbai
Ngôn ngữ có thể dạy
Ngôn ngữ đang học

« We don't always need school to learn something new.. »

Điểm tin cậy: 410 (2%)

Gửi tin nhắn


member VIVEK11
VIVEK11Country: 476Roorkee
Ngôn ngữ có thể dạygbm
Ngôn ngữ đang học

« नमस्तेI »

Điểm tin cậy: 430 (2%)

Gửi tin nhắn


member Jeetusin
Ngôn ngữ có thể dạy
Ngôn ngữ đang học

« Hallo Hola Bonjour Bok Hello Здравствуйте Ciao Namaste Ji My Name is Jeetu. I am studying at University of Delhi, I can speak Hindi, English and Germ... »

Điểm tin cậy: 510 (2%)

Gửi tin nhắn


member sparsh_gup
sparsh_gupCountry: 476Chennai
Ngôn ngữ có thể dạy
Ngôn ngữ đang học

« Je suis sparsh. je suis inde. j'apprendres le francais. Je parler un peu francais. Je vodrais avoir une conversation avec toi. let's talk? »

Điểm tin cậy: 200 (1%)

Gửi tin nhắn


member pkmastraho
pkmastrahoCountry: 476Bangalore
Ngôn ngữ có thể dạy
Ngôn ngữ đang học

« I work in a German mnc in India in IT. I like travelling. I would like to meet new friends here. »

Điểm tin cậy: 0 (0%)

Gửi tin nhắn


member Desingh
DesinghCountry: 476Silvassa
Ngôn ngữ có thể dạy
Ngôn ngữ đang học

Điểm tin cậy: 230 (1%)

Gửi tin nhắn


member Saurabh101
Saurabh101Country: 476Nainital
Ngôn ngữ có thể dạy
Ngôn ngữ đang học

« Hi! I'm Saurabh from India. I can teach you English, Hindi and Urdu. I want to learn Spanish and Persian. I'd love to chat on Skype, Telegram or ha... »

Điểm tin cậy: 7 720 (23%)

Gửi tin nhắn


member AjayKumar
AjayKumarCountry: 476Gangtok
Ngôn ngữ có thể dạy
Ngôn ngữ đang học

« I am Always Happy To Help ) Feel Free to contact me )) »

VIP VIP GOLD MEMBERĐiểm tin cậy: 513 700 (100%)

Gửi tin nhắn


member Anujalika
Ngôn ngữ có thể dạy
Ngôn ngữ đang học

Điểm tin cậy: 30 (1%)

Gửi tin nhắn


member bharat_baj
bharat_bajCountry: 476Bangalore
Ngôn ngữ có thể dạy
Ngôn ngữ đang học

Điểm tin cậy: 0 (0%)

Gửi tin nhắn


member Hardikjain96
Ngôn ngữ có thể dạy
Ngôn ngữ đang học

Điểm tin cậy: 30 (1%)

Gửi tin nhắn


member Daddy_Puff
Daddy_PuffCountry: 476New Delhi
Ngôn ngữ có thể dạy
Ngôn ngữ đang học

Điểm tin cậy: 30 (1%)

Gửi tin nhắn


member thedarkprince15
Ngôn ngữ có thể dạy
Ngôn ngữ đang học

Điểm tin cậy: 30 (1%)

Gửi tin nhắn


member SourabhB
SourabhBCountry: 476Aurangabad
Ngôn ngữ có thể dạy
Ngôn ngữ đang học

Điểm tin cậy: 30 (1%)

Gửi tin nhắn


Bất kì quốc gia nào
1.
1.
Tìm kiếm nâng caoTìm kiếm nâng cao

ICQ MSN Yahoo Skype AIM Gtalk 
Từ đến
Vâng 
Vâng