Tìm bạn

Find Language Exchange Penpals!
Kết quả tìm kiếm của bạn Lọc kết quả
  • Đây là những kết quả tìm kếm của bạn: (Những thành viên kết nối gần đây sẽ được đăng đầu tiên)
member erumzerum
erumzerumCountry: 476Bhopal
Ngôn ngữ có thể dạy
Ngôn ngữ đang học

« Google can Translate but I want to think in your Language. »

630 Điểm (2%)

Gửi tin nhắn


member AjayKumar
AjayKumarCountry: 476Mumbai
Ngôn ngữ có thể dạy
Ngôn ngữ đang học

« I am Always Happy To Help ) Feel Free to contact me )) »

VIP VIP GOLD MEMBER513 450 Điểm (100%)

Gửi tin nhắn


member GNPraveen
Ngôn ngữ có thể dạy
Ngôn ngữ đang học

« hi friends i'm here to know the people from rest of the World. :) »

7 395 Điểm (22%)

Gửi tin nhắn


member Saurabh101
Saurabh101Country: 476Nainital
Ngôn ngữ có thể dạy
Ngôn ngữ đang học

« Hi! I'm Saurabh from India. I can teach you English, Hindi and Urdu. I want to learn Spanish and Persian. I'd love to chat on Skype, Telegram or ha... »

5 470 Điểm (16%)

Gửi tin nhắn


member itskrishna
Ngôn ngữ có thể dạy
Ngôn ngữ đang học

30 Điểm (1%)

Gửi tin nhắn


member VIVEK11
VIVEK11Country: 476Roorkee
Ngôn ngữ có thể dạygbm
Ngôn ngữ đang học

« नमस्तेI »

430 Điểm (2%)

Gửi tin nhắn


member Ehteshamuddin
Ngôn ngữ có thể dạy
Ngôn ngữ đang học

« I am willing to learn French. I can teach English . »

465 Điểm (2%)

Gửi tin nhắn


member Ishu10
Ishu10Country: 445Arkhangelsk
Ngôn ngữ có thể dạy
Ngôn ngữ đang học

30 Điểm (1%)

Gửi tin nhắn


member Youngs786
Youngs786Country: 476Hyderabad
Ngôn ngữ có thể dạy
Ngôn ngữ đang học

30 Điểm (1%)

Gửi tin nhắn


member nkm90
nkm90Country: 476Delhi
Ngôn ngữ có thể dạy
Ngôn ngữ đang học

« Namaste, Hello, Czesc ..... Back after a long sabbatical. Looking forward to improve my English with native English speakers and want to learn bit ... »

0 Điểm (0%)

Gửi tin nhắn


member SakuraAkemi
Ngôn ngữ có thể dạy
Ngôn ngữ đang học

30 Điểm (1%)

Gửi tin nhắn


member SAMBHWANI
SAMBHWANICountry: 472Warsaw
Ngôn ngữ có thể dạy
Ngôn ngữ đang học

« witam wszystkie »

430 Điểm (2%)

Gửi tin nhắn


member Lalajan
LalajanCountry: 443Paris
Ngôn ngữ có thể dạy
Ngôn ngữ đang học

30 Điểm (1%)

Gửi tin nhắn


member Jeetusin
Ngôn ngữ có thể dạy
Ngôn ngữ đang học

« i am jeetu i am an indian. i am learning german from college. i need some help in german. anybody interested to help me? »

430 Điểm (2%)

Gửi tin nhắn


member Shubham213
Ngôn ngữ có thể dạy
Ngôn ngữ đang học

30 Điểm (1%)

Gửi tin nhắn


member abdul_hami2
Ngôn ngữ có thể dạy
Ngôn ngữ đang học

0 Điểm (0%)

Gửi tin nhắn


member rahul_kuma2
rahul_kuma2Country: 476New Delhi
Ngôn ngữ có thể dạy
Ngôn ngữ đang học

« I live in New Delhi, India. I love talking. If you want to know about me and India feel free to contact. »

400 Điểm (2%)

Gửi tin nhắn


member KartikJujare
KartikJujareCountry: 457Braunschweig
Ngôn ngữ có thể dạy
Ngôn ngữ đang học

« I love learning languages. Next up is French. »

430 Điểm (2%)

Gửi tin nhắn


Bất kì quốc gia nào
1.
1.
Tìm kiếm nâng caoTìm kiếm nâng cao

ICQ MSN Yahoo Skype AIM Gtalk 
Từ đến
Vâng 
Vâng