ค้นหาเพื่อน

Find Language Exchange Penpals!
ผลการค้นหาของคุณ กรองผลลัพธ์
  • นี่คือผลการค้นหาของคุณ: (Last connected members appear first)
member erumzerum
erumzerumCountry: 476Bhopal
การสอนภาษา
การเรียนรู้ภาษา

« Google can Translate but I want to think in your Language, Teach me Persian and Turkish if you are native, ... »

คะแนนความน่าเชื่อถือ: 780 (3%)

Send Message


member Jeetusin
การสอนภาษา
การเรียนรู้ภาษา

« i am jeetu i am an indian. i am learning german from college. i need some help in german. anybody interested to help me? »

คะแนนความน่าเชื่อถือ: 510 (2%)

Send Message


member karan_dfa
karan_dfaCountry: 476Mumbai
การสอนภาษา
การเรียนรู้ภาษา

« We don't always need school to learn something new.. »

คะแนนความน่าเชื่อถือ: 410 (2%)

Send Message


member pkmastraho
pkmastrahoCountry: 476Bangalore
การสอนภาษา
การเรียนรู้ภาษา

« I work in a German mnc in India in IT. I like travelling. I would like to meet new friends here. »

คะแนนความน่าเชื่อถือ: 0 (0%)

Send Message


member AjayKumar
AjayKumarCountry: 476Gangtok
การสอนภาษา
การเรียนรู้ภาษา

« I am Always Happy To Help ) Feel Free to contact me )) »

VIP VIP GOLD MEMBERคะแนนความน่าเชื่อถือ: 513 700 (100%)

Send Message


member GNPraveen
การสอนภาษา
การเรียนรู้ภาษา

« hi friends i'm here to know the people from rest of the World. :) »

คะแนนความน่าเชื่อถือ: 7 445 (22%)

Send Message


member VIVEK11
VIVEK11Country: 476Roorkee
การสอนภาษาgbm
การเรียนรู้ภาษา

« नमस्तेI »

คะแนนความน่าเชื่อถือ: 430 (2%)

Send Message


member sparsh_gup
sparsh_gupCountry: 476Chennai
การสอนภาษา
การเรียนรู้ภาษา

« Je suis sparsh. je suis inde. j'apprendres le francais. Je parler un peu francais. Je vodrais avoir une conversation avec toi. let's talk? »

คะแนนความน่าเชื่อถือ: 200 (1%)

Send Message


member Sagar_1234
Sagar_1234Country: 476Gwalior
การสอนภาษา
การเรียนรู้ภาษา

« Hello, I am a student of Business completing my degree. I have got a good command of my native language of Hindi as well as of English (at least I gu... »

คะแนนความน่าเชื่อถือ: 230 (1%)

Send Message


member Saurabh101
Saurabh101Country: 476Nainital
การสอนภาษา
การเรียนรู้ภาษา

« Hi! I'm Saurabh from India. I can teach you English, Hindi and Urdu. I want to learn Spanish and Persian. I'd love to chat on Skype, Telegram or ha... »

คะแนนความน่าเชื่อถือ: 7 720 (23%)

Send Message


member garima_bis
การสอนภาษา
การเรียนรู้ภาษา

คะแนนความน่าเชื่อถือ: 0 (0%)

Send Message


member sabya
sabyaCountry: 476New Delhi
การสอนภาษา
การเรียนรู้ภาษา

« I've recently started learning Chinese and I'm looking for help with the basics. I'd be glad to help you enhance your proficiency in English. »

คะแนนความน่าเชื่อถือ: 440 (2%)

Send Message


member Swony
SwonyCountry: 476Mumbai
การสอนภาษา
การเรียนรู้ภาษา

« Friends are welcome for progress in life. »

คะแนนความน่าเชื่อถือ: 0 (0%)

Send Message


member __KK__
__KK__Country: 476Delhi
การสอนภาษา
การเรียนรู้ภาษา

คะแนนความน่าเชื่อถือ: 30 (1%)

Send Message


member muntazir_a
muntazir_aCountry: 476Roorkee
การสอนภาษา
การเรียนรู้ภาษา

คะแนนความน่าเชื่อถือ: 0 (0%)

Send Message


member mustaheeb
mustaheebCountry: 476Roorkee
การสอนภาษา
การเรียนรู้ภาษา

คะแนนความน่าเชื่อถือ: 230 (1%)

Send Message


member Meghagajbhiye
การสอนภาษา
การเรียนรู้ภาษา

คะแนนความน่าเชื่อถือ: 30 (1%)

Send Message


member tarun_jain
tarun_jainCountry: 476Ahmedabad
การสอนภาษา
การเรียนรู้ภาษา

คะแนนความน่าเชื่อถือ: 70 (1%)

Send Message


ประเทศไหนก็ได้ or ประเทศไหนก็ตาม
1.
1.
ค้นหาขั้นสูงค้นหาขั้นสูง

ICQ MSN Yahoo Skype AIM Gtalk 
From to
ใช่ 
ใช่