Tìm bạn

Find Language Exchange Penpals!
Kết quả tìm kiếm của bạn Lọc kết quả
  • Đây là những kết quả tìm kếm của bạn: (Những thành viên kết nối gần đây sẽ được đăng đầu tiên)
member JacobRavn
JacobRavnCountry: 514København
Ngôn ngữ có thể dạy
Ngôn ngữ đang học

« I believe in learning by doing even though it might be an uncomfortable or barrier-breaking experience. »

VIP VIP SILVER MEMBERĐiểm tin cậy: 6 985 (20%)

Gửi tin nhắn


member cjakobsen
cjakobsenCountry: 514Aalborg
Ngôn ngữ có thể dạy
Ngôn ngữ đang học

« Hey, I'm Cecilie from Denmark. I love learning about other cultures especially latinamerican. »

Điểm tin cậy: 510 (2%)

Gửi tin nhắn


member Nelanela
NelanelaCountry: 514Copenhagen
Ngôn ngữ có thể dạy
Ngôn ngữ đang học

« Like nature, music, theater, traveling. »

Điểm tin cậy: 520 (2%)

Gửi tin nhắn


member Caro-Kardel
Caro-KardelCountry: 443Aix-en-Provence
Ngôn ngữ có thể dạy
Ngôn ngữ đang học

Điểm tin cậy: 30 (1%)

Gửi tin nhắn


member lingua7
lingua7Country: 514Copenhagen
Ngôn ngữ có thể dạy
Ngôn ngữ đang học

« Je voudrais apprendre le français! »

VIP VIP SILVER MEMBERĐiểm tin cậy: 970 (3%)

Gửi tin nhắn


member HelenaWBH
HelenaWBHCountry: 514Holstebro
Ngôn ngữ có thể dạy
Ngôn ngữ đang học

Điểm tin cậy: 30 (1%)

Gửi tin nhắn


member karla_hand
karla_handCountry: 514Copenhagen
Ngôn ngữ có thể dạy
Ngôn ngữ đang học

Điểm tin cậy: 20 (1%)

Gửi tin nhắn


member nick2908
nick2908Country: 514Aarhus
Ngôn ngữ có thể dạy
Ngôn ngữ đang học

Điểm tin cậy: 230 (1%)

Gửi tin nhắn


member AnnMari2100
AnnMari2100Country: 514Copenhagen
Ngôn ngữ có thể dạy
Ngôn ngữ đang học

Điểm tin cậy: 30 (1%)

Gửi tin nhắn


member karl_bech
karl_bechCountry: 514Struer
Ngôn ngữ có thể dạy
Ngôn ngữ đang học

Điểm tin cậy: 0 (0%)

Gửi tin nhắn


member Henrik2202
Henrik2202Country: 514Copenhagen
Ngôn ngữ có thể dạy
Ngôn ngữ đang học

Điểm tin cậy: 50 (1%)

Gửi tin nhắn


member Freddy_1990
Ngôn ngữ có thể dạy
Ngôn ngữ đang học

« I'm Danish and currently learning French (perhaps upper A2 level). I work as a PhD student at a Danish university and can teach you Danish or English. »

Điểm tin cậy: 230 (1%)

Gửi tin nhắn


member diana_dira
diana_diraCountry: 514Aalborg
Ngôn ngữ có thể dạy
Ngôn ngữ đang học

Điểm tin cậy: 0 (0%)

Gửi tin nhắn


member Helenelo
HeleneloCountry: 514København
Ngôn ngữ có thể dạy
Ngôn ngữ đang học

Điểm tin cậy: 915 (3%)

Gửi tin nhắn


member daniel_ols
daniel_olsCountry: 514Copenhagen
Ngôn ngữ có thể dạy
Ngôn ngữ đang học

Điểm tin cậy: 0 (0%)

Gửi tin nhắn


member Jaazz
JaazzCountry: 443Annemasse
Ngôn ngữ có thể dạy
Ngôn ngữ đang học

VIP VIP GOLD MEMBERĐiểm tin cậy: 91 790 (100%)

Gửi tin nhắn


member _KIJO_
_KIJO_Country: 514Copenhagen
Ngôn ngữ có thể dạy
Ngôn ngữ đang học

Điểm tin cậy: 30 (1%)

Gửi tin nhắn


member Amsal
AmsalCountry: 514Copenhagen
Ngôn ngữ có thể dạyapc
Ngôn ngữ đang học

Điểm tin cậy: 230 (1%)

Gửi tin nhắn


Bất kì quốc gia nào
1.
1.
Tìm kiếm nâng caoTìm kiếm nâng cao

ICQ MSN Yahoo Skype AIM Gtalk 
Từ đến
Vâng 
Vâng