Tìm bạn

Find Language Exchange Penpals!
Kết quả tìm kiếm của bạn Lọc kết quả
  • Đây là những kết quả tìm kếm của bạn: (Những thành viên kết nối gần đây sẽ được đăng đầu tiên)
member Titaly
TitalyCountry: 514Copenhagen
Ngôn ngữ có thể dạy
Ngôn ngữ đang học

« Woman, 50 years old, professional English teacher (university-level) and journalist. Eager to brush up my German, which has been withering over the ye... »

Điểm tin cậy: 510 (2%)

Gửi tin nhắn


member Karo00
Karo00Country: 514Hundige
Ngôn ngữ có thể dạy
Ngôn ngữ đang học

Điểm tin cậy: 30 (1%)

Gửi tin nhắn


member fox771
fox771Country: 514Odense
Ngôn ngữ có thể dạy
Ngôn ngữ đang học

« Hello, viking from Denmark here. I'm a social scientist. Write me for more information! :) I know Danish, English as some French. I want to learn K... »

Điểm tin cậy: 430 (2%)

Gửi tin nhắn


member karla_hand
karla_handCountry: 514Copenhagen
Ngôn ngữ có thể dạy
Ngôn ngữ đang học

Điểm tin cậy: 40 (1%)

Gửi tin nhắn


member Nelanela
NelanelaCountry: 514Copenhagen
Ngôn ngữ có thể dạy
Ngôn ngữ đang học

« Like nature, music, theater, traveling. »

Điểm tin cậy: 520 (2%)

Gửi tin nhắn


member hejdetmig
hejdetmigCountry: 514Aarhus
Ngôn ngữ có thể dạy
Ngôn ngữ đang học

« Hi! My name is Anne and I'm from Denmark. I would like to learn some Japanese. I guess I'm interested in most languages so it would be fun to learn s... »

Điểm tin cậy: 430 (2%)

Gửi tin nhắn


member Henrik2202
Henrik2202Country: 514Copenhagen
Ngôn ngữ có thể dạy
Ngôn ngữ đang học

Điểm tin cậy: 50 (1%)

Gửi tin nhắn


member AK_2406
AK_2406Country: 514Rødby
Ngôn ngữ có thể dạy
Ngôn ngữ đang học

Điểm tin cậy: 30 (1%)

Gửi tin nhắn


member LKSvensson
Ngôn ngữ có thể dạy
Ngôn ngữ đang học

Điểm tin cậy: 30 (1%)

Gửi tin nhắn


member LittleMermaid
LittleMermaidCountry: 514Sønderborg
Ngôn ngữ có thể dạy
Ngôn ngữ đang học

Điểm tin cậy: 340 (1%)

Gửi tin nhắn


member LeaAndersen
Ngôn ngữ có thể dạy
Ngôn ngữ đang học

Điểm tin cậy: 30 (1%)

Gửi tin nhắn


member HelenaWBH
HelenaWBHCountry: 514Holstebro
Ngôn ngữ có thể dạy
Ngôn ngữ đang học

Điểm tin cậy: 30 (1%)

Gửi tin nhắn


member JensSmunch
JensSmunchCountry: 514Copenhagen
Ngôn ngữ có thể dạy
Ngôn ngữ đang học

Điểm tin cậy: 30 (1%)

Gửi tin nhắn


member nadia2019
nadia2019Country: 514Copenhagen
Ngôn ngữ có thể dạy
Ngôn ngữ đang học

Điểm tin cậy: 30 (1%)

Gửi tin nhắn


member cjakobsen
cjakobsenCountry: 514Aalborg
Ngôn ngữ có thể dạy
Ngôn ngữ đang học

« Hey, I'm Cecilie from Denmark. I love learning about other cultures especially latinamerican. »

Điểm tin cậy: 510 (2%)

Gửi tin nhắn


member _KIJO_
_KIJO_Country: 514Copenhagen
Ngôn ngữ có thể dạy
Ngôn ngữ đang học

Điểm tin cậy: 30 (1%)

Gửi tin nhắn


member Spidsrod
SpidsrodCountry: 514Hjorring
Ngôn ngữ có thể dạy
Ngôn ngữ đang học

« Savant »

Điểm tin cậy: 430 (2%)

Gửi tin nhắn


member faris_zeci
faris_zeciCountry: 514Horsens
Ngôn ngữ có thể dạy
Ngôn ngữ đang học

Điểm tin cậy: 260 (1%)

Gửi tin nhắn


Bất kì quốc gia nào
1.
1.
Tìm kiếm nâng caoTìm kiếm nâng cao

ICQ MSN Yahoo Skype AIM Gtalk 
Từ đến
Vâng 
Vâng