Tìm bạn

Find Language Exchange Penpals!
Kết quả tìm kiếm của bạn Lọc kết quả
  • Đây là những kết quả tìm kếm của bạn: (Những thành viên kết nối gần đây sẽ được đăng đầu tiên)
member Jaazz
JaazzCountry: 443Annemasse
Ngôn ngữ có thể dạy
Ngôn ngữ đang học

VIP VIP GOLD MEMBERĐiểm tin cậy: 92 780 (100%)

Gửi tin nhắn


member Iriblu
IribluCountry: 514Kastrup
Ngôn ngữ có thể dạy
Ngôn ngữ đang học

« I'm into languages - the more, the merrier. Right now I'm giving German, French and Italian a go. On the whole, I'm up for interesting chats, also sol... »

Điểm tin cậy: 5 960 (18%)

Gửi tin nhắn


member mancdane
mancdaneCountry: 514Aalborg
Ngôn ngữ có thể dạy
Ngôn ngữ đang học

Điểm tin cậy: 30 (1%)

Gửi tin nhắn


member MiaGirlCutie
Ngôn ngữ có thể dạy
Ngôn ngữ đang học

Điểm tin cậy: 30 (1%)

Gửi tin nhắn


member sandrasoevig
Ngôn ngữ có thể dạy
Ngôn ngữ đang học

Điểm tin cậy: 30 (1%)

Gửi tin nhắn


member fawaka
fawakaCountry: 678Emmen
Ngôn ngữ có thể dạy
Ngôn ngữ đang học

Điểm tin cậy: 30 (1%)

Gửi tin nhắn


member JensSmunch
JensSmunchCountry: 514Copenhagen
Ngôn ngữ có thể dạy
Ngôn ngữ đang học

Điểm tin cậy: 30 (1%)

Gửi tin nhắn


member Electrico
ElectricoCountry: 514Hvidovre
Ngôn ngữ có thể dạy
Ngôn ngữ đang học

Điểm tin cậy: 30 (1%)

Gửi tin nhắn


member Aureliussky
AureliusskyCountry: 538Ljubljana
Ngôn ngữ có thể dạy
Ngôn ngữ đang học

« Hi I am Aurelius I travel often and I want to learn new languages and become a bonafide renaissance man :) I want to learn Arabic & French in re... »

Điểm tin cậy: 875 (3%)

Gửi tin nhắn


member NiMaCoRa
NiMaCoRaCountry: 514Nykobing Falster
Ngôn ngữ có thể dạy
Ngôn ngữ đang học

Điểm tin cậy: 120 (1%)

Gửi tin nhắn


member kish2000
kish2000Country: 514Copenhagen
Ngôn ngữ có thể dạy
Ngôn ngữ đang học

Điểm tin cậy: 10 (1%)

Gửi tin nhắn


member JacobRavn
JacobRavnCountry: 514København
Ngôn ngữ có thể dạy
Ngôn ngữ đang học

« I believe in learning by doing even though it might be an uncomfortable or barrier-breaking experience. »

VIP VIP SILVER MEMBERĐiểm tin cậy: 7 035 (21%)

Gửi tin nhắn


member martindk
martindkCountry: 514Copenhagen
Ngôn ngữ có thể dạy
Ngôn ngữ đang học

« I live in Denmark, and I try to learn Russian! My German could also be improved. »

Điểm tin cậy: 210 (1%)

Gửi tin nhắn


member hejdetmig
hejdetmigCountry: 514Aarhus
Ngôn ngữ có thể dạy
Ngôn ngữ đang học

« Hi! My name is Anne and I'm from Denmark. I would like to learn some Japanese. I guess I'm interested in most languages so it would be fun to learn s... »

Điểm tin cậy: 430 (2%)

Gửi tin nhắn


member Helenelo
HeleneloCountry: 514København
Ngôn ngữ có thể dạy
Ngôn ngữ đang học

Điểm tin cậy: 955 (3%)

Gửi tin nhắn


member badebolden
badeboldenCountry: 449Torrent
Ngôn ngữ có thể dạy
Ngôn ngữ đang học

« Hello, I like too learn spanish »

Điểm tin cậy: 210 (1%)

Gửi tin nhắn


member Henrik2202
Henrik2202Country: 514Copenhagen
Ngôn ngữ có thể dạy
Ngôn ngữ đang học

Điểm tin cậy: 50 (1%)

Gửi tin nhắn


member Caro-Kardel
Caro-KardelCountry: 443Aix-en-Provence
Ngôn ngữ có thể dạy
Ngôn ngữ đang học

Điểm tin cậy: 30 (1%)

Gửi tin nhắn


Bất kì quốc gia nào
1.
1.
Tìm kiếm nâng caoTìm kiếm nâng cao

ICQ MSN Yahoo Skype AIM Gtalk 
Từ đến
Vâng 
Vâng