Tìm bạn

Find Language Exchange Penpals!
Kết quả tìm kiếm của bạn Lọc kết quả
  • Đây là những kết quả tìm kếm của bạn: (Những thành viên kết nối gần đây sẽ được đăng đầu tiên)
member Waiimu
WaiimuCountry: 514Copenhagen
Ngôn ngữ có thể dạy
Ngôn ngữ đang học

30 Điểm (1%)

Gửi tin nhắn


member Amandana
AmandanaCountry: 514Assens
Ngôn ngữ có thể dạy
Ngôn ngữ đang học

205 Điểm (1%)

Gửi tin nhắn


member JacobRavn
JacobRavnCountry: 514København
Ngôn ngữ có thể dạy
Ngôn ngữ đang học

« I believe in learning by doing even though it might be an uncomfortable or barrier-breaking experience. »

VIP VIP SILVER MEMBER6 985 Điểm (20%)

Gửi tin nhắn


member AndersO
AndersOCountry: 514Copenhagen
Ngôn ngữ có thể dạy
Ngôn ngữ đang học

« Θα ήθελα να βελτιώσω τα προφορικά μου Ελληνικά με συνομιλίες στο Skype και να βοηθήσω Έλληνες που μαθαίνουν Δανέζικα.... »

670 Điểm (2%)

Gửi tin nhắn


member cjakobsen
cjakobsenCountry: 514Aalborg
Ngôn ngữ có thể dạy
Ngôn ngữ đang học

« Hey, I'm Cecilie from Denmark. I love learning about other cultures especially latinamerican. »

510 Điểm (2%)

Gửi tin nhắn


member hejdetmig
hejdetmigCountry: 514Aarhus
Ngôn ngữ có thể dạy
Ngôn ngữ đang học

« Hi! My name is Anne and I'm from Denmark. I would like to learn some Japanese. I guess I'm interested in most languages so it would be fun to learn s... »

430 Điểm (2%)

Gửi tin nhắn


member kurt_rauff
Ngôn ngữ có thể dạy
Ngôn ngữ đang học

0 Điểm (0%)

Gửi tin nhắn


member Henrik2202
Henrik2202Country: 514Copenhagen
Ngôn ngữ có thể dạy
Ngôn ngữ đang học

50 Điểm (1%)

Gửi tin nhắn


member fb_1557089678
fb_1557089678Country: 514København
Ngôn ngữ có thể dạy
Ngôn ngữ đang học

0 Điểm (0%)

Gửi tin nhắn


member Helenelo
HeleneloCountry: 514København
Ngôn ngữ có thể dạy
Ngôn ngữ đang học

915 Điểm (3%)

Gửi tin nhắn


member ceciliefalken
Ngôn ngữ có thể dạy
Ngôn ngữ đang học

30 Điểm (1%)

Gửi tin nhắn


member karla123
karla123Country: 514Copenhagen
Ngôn ngữ có thể dạy
Ngôn ngữ đang học

30 Điểm (1%)

Gửi tin nhắn


member Nelanela
NelanelaCountry: 514Copenhagen
Ngôn ngữ có thể dạy
Ngôn ngữ đang học

« Like nature, music, theater, traveling. »

520 Điểm (2%)

Gửi tin nhắn


member _KIJO_
_KIJO_Country: 514Copenhagen
Ngôn ngữ có thể dạy
Ngôn ngữ đang học

30 Điểm (1%)

Gửi tin nhắn


member tobias_jen
Ngôn ngữ có thể dạy
Ngôn ngữ đang học

40 Điểm (1%)

Gửi tin nhắn


member Snowman93
Snowman93Country: 514Aalborg
Ngôn ngữ có thể dạy
Ngôn ngữ đang học

« Hej! I am a young man from Denmark who would like to learn a lot of new languages. I will start with French, German, and Tamil. I'm a native danish ... »

430 Điểm (2%)

Gửi tin nhắn


member maria_pede2
Ngôn ngữ có thể dạy
Ngôn ngữ đang học

0 Điểm (0%)

Gửi tin nhắn


member sofia_karl
sofia_karlCountry: 514København
Ngôn ngữ có thể dạy
Ngôn ngữ đang học

0 Điểm (0%)

Gửi tin nhắn


Bất kì quốc gia nào
1.
1.
Tìm kiếm nâng caoTìm kiếm nâng cao

ICQ MSN Yahoo Skype AIM Gtalk 
Từ đến
Vâng 
Vâng