ค้นหาเพื่อน

Find Language Exchange Penpals!
ผลการค้นหาของคุณ กรองผลลัพธ์
  • นี่คือผลการค้นหาของคุณ: (Last connected members appear first)
member JacobRavn
JacobRavnCountry: 514København
การสอนภาษา
การเรียนรู้ภาษา

« I believe in learning by doing even though it might be an uncomfortable or barrier-breaking experience. »

VIP VIP SILVER MEMBERคะแนนความน่าเชื่อถือ: 6 985 (20%)

Send Message


member cjakobsen
cjakobsenCountry: 514Aalborg
การสอนภาษา
การเรียนรู้ภาษา

« Hey, I'm Cecilie from Denmark. I love learning about other cultures especially latinamerican. »

คะแนนความน่าเชื่อถือ: 510 (2%)

Send Message


member Nelanela
NelanelaCountry: 514Copenhagen
การสอนภาษา
การเรียนรู้ภาษา

« Like nature, music, theater, traveling. »

คะแนนความน่าเชื่อถือ: 520 (2%)

Send Message


member Caro-Kardel
Caro-KardelCountry: 443Aix-en-Provence
การสอนภาษา
การเรียนรู้ภาษา

คะแนนความน่าเชื่อถือ: 30 (1%)

Send Message


member lingua7
lingua7Country: 514Copenhagen
การสอนภาษา
การเรียนรู้ภาษา

« Je voudrais apprendre le français! »

VIP VIP SILVER MEMBERคะแนนความน่าเชื่อถือ: 970 (3%)

Send Message


member HelenaWBH
HelenaWBHCountry: 514Holstebro
การสอนภาษา
การเรียนรู้ภาษา

คะแนนความน่าเชื่อถือ: 30 (1%)

Send Message


member karla_hand
karla_handCountry: 514Copenhagen
การสอนภาษา
การเรียนรู้ภาษา

คะแนนความน่าเชื่อถือ: 20 (1%)

Send Message


member nick2908
nick2908Country: 514Aarhus
การสอนภาษา
การเรียนรู้ภาษา

คะแนนความน่าเชื่อถือ: 230 (1%)

Send Message


member AnnMari2100
AnnMari2100Country: 514Copenhagen
การสอนภาษา
การเรียนรู้ภาษา

คะแนนความน่าเชื่อถือ: 30 (1%)

Send Message


member karl_bech
karl_bechCountry: 514Struer
การสอนภาษา
การเรียนรู้ภาษา

คะแนนความน่าเชื่อถือ: 0 (0%)

Send Message


member Henrik2202
Henrik2202Country: 514Copenhagen
การสอนภาษา
การเรียนรู้ภาษา

คะแนนความน่าเชื่อถือ: 50 (1%)

Send Message


member Freddy_1990
การสอนภาษา
การเรียนรู้ภาษา

« I'm Danish and currently learning French (perhaps upper A2 level). I work as a PhD student at a Danish university and can teach you Danish or English. »

คะแนนความน่าเชื่อถือ: 230 (1%)

Send Message


member diana_dira
diana_diraCountry: 514Aalborg
การสอนภาษา
การเรียนรู้ภาษา

คะแนนความน่าเชื่อถือ: 0 (0%)

Send Message


member Helenelo
HeleneloCountry: 514København
การสอนภาษา
การเรียนรู้ภาษา

คะแนนความน่าเชื่อถือ: 915 (3%)

Send Message


member daniel_ols
daniel_olsCountry: 514Copenhagen
การสอนภาษา
การเรียนรู้ภาษา

คะแนนความน่าเชื่อถือ: 0 (0%)

Send Message


member Jaazz
JaazzCountry: 443Annemasse
การสอนภาษา
การเรียนรู้ภาษา

VIP VIP GOLD MEMBERคะแนนความน่าเชื่อถือ: 91 790 (100%)

Send Message


member _KIJO_
_KIJO_Country: 514Copenhagen
การสอนภาษา
การเรียนรู้ภาษา

คะแนนความน่าเชื่อถือ: 30 (1%)

Send Message


member Amsal
AmsalCountry: 514Copenhagen
การสอนภาษาapc
การเรียนรู้ภาษา

คะแนนความน่าเชื่อถือ: 230 (1%)

Send Message


ประเทศไหนก็ได้ or ประเทศไหนก็ตาม
1.
1.
ค้นหาขั้นสูงค้นหาขั้นสูง

ICQ MSN Yahoo Skype AIM Gtalk 
From to
ใช่ 
ใช่