ค้นหาเพื่อน

Find Language Exchange Penpals!
ผลการค้นหาของคุณ กรองผลลัพธ์
  • นี่คือผลการค้นหาของคุณ: (Last connected members appear first)
member kikous
kikousCountry: 443Flers
การสอนภาษา
การเรียนรู้ภาษา

« hello, my name's pauline,I'm 13 years,I'm french, I from flers,It's normandie »

VIP VIP SILVER MEMBERคะแนนความน่าเชื่อถือ: 210 (1%)

Send Message


member Neznakomka
NeznakomkaCountry: 445Petrozavodsk
การสอนภาษา
การเรียนรู้ภาษา

« Hi! I am rather interesting girl. I LOVE English. »

VIP VIP SILVER MEMBERคะแนนความน่าเชื่อถือ: 210 (1%)

Send Message


member ahmet197777
ahmet197777Country: 446Istanbul
การสอนภาษา
การเรียนรู้ภาษา

« hi there.my name is ahmet.ým turkýsh. ým 28 years old.ý lývýng in istanbul.ý want to improve english. .ý can wrýte but dont speak well.ý need to ... »

VIP VIP SILVER MEMBERคะแนนความน่าเชื่อถือ: 210 (1%)

Send Message


member BEVFOR
BEVFORCountry: 444Miami
การสอนภาษา
การเรียนรู้ภาษา

« I WOULD LIKE TO VISIT FRANCE AND TO SOMEDAY LIVE THERE AD I AM MAKING FRIENDS BEFORE I GET THERE. I LIVE HERE IN THE USA. I AM A BLACK WOMAN, SINGLE, ... »

VIP VIP SILVER MEMBERคะแนนความน่าเชื่อถือ: 210 (1%)

Send Message


member akili_delu
การสอนภาษา
การเรียนรู้ภาษา

« Hey there! Salut! Hola! Hallo! Namaste! Nihao! Hehehe..I just want to learn languages! I am particularly interested in Nepali at the moment, but I am ... »

VIP VIP SILVER MEMBERคะแนนความน่าเชื่อถือ: 210 (1%)

Send Message


member dexter43
dexter43Country: 457Dortmund
การสอนภาษา
การเรียนรู้ภาษา

« Am from kenya but currently studying and working in germany. Hi guys lets keep in touch! »

VIP VIP SILVER MEMBERคะแนนความน่าเชื่อถือ: 210 (1%)

Send Message


member YukoLondon
การสอนภาษา
การเรียนรู้ภาษา

« Hi, my name is Yuko! Im 21-year-old female English learner at advanced level living in central London. Im from Tokyo and have been here for half a ye... »

VIP VIP SILVER MEMBERคะแนนความน่าเชื่อถือ: 210 (1%)

Send Message


member dabri
dabriCountry: 464Tamale
การสอนภาษา
การเรียนรู้ภาษา

« i am happy to joni you as a member »

VIP VIP SILVER MEMBERคะแนนความน่าเชื่อถือ: 210 (1%)

Send Message


member soo_sad_men
การสอนภาษา
การเรียนรู้ภาษา

« i hop meet a women from philipines .......a spicial women that i love ..hop that you are this women »

VIP VIP SILVER MEMBERคะแนนความน่าเชื่อถือ: 210 (1%)

Send Message


member yaacob
yaacobCountry: 462Beni Mellal
การสอนภาษา
การเรียนรู้ภาษา

« some one some were is make for you »

VIP VIP SILVER MEMBERคะแนนความน่าเชื่อถือ: 210 (1%)

Send Message


member kay_am
kay_amCountry: 443Creil
การสอนภาษา
การเรียนรู้ภาษา

« hi »

VIP VIP SILVER MEMBERคะแนนความน่าเชื่อถือ: 210 (1%)

Send Message


member nanakofi
การสอนภาษา
การเรียนรู้ภาษา

« Just want to explore »

VIP VIP SILVER MEMBERคะแนนความน่าเชื่อถือ: 210 (1%)

Send Message


member fredaurore
fredauroreCountry: 443Bordeaux
การสอนภาษา
การเรียนรู้ภาษา

VIP VIP SILVER MEMBERคะแนนความน่าเชื่อถือ: 10 (1%)

Send Message


member okina
okinaCountry: 450Budapest
การสอนภาษา
การเรียนรู้ภาษา

VIP VIP SILVER MEMBERคะแนนความน่าเชื่อถือ: 10 (1%)

Send Message


member aurore37
aurore37Country: 443Tours-sur-Meymont
การสอนภาษา
การเรียนรู้ภาษา

VIP VIP SILVER MEMBERคะแนนความน่าเชื่อถือ: 10 (1%)

Send Message


member sasa55555
sasa55555Country: 485Zagreb
การสอนภาษา
การเรียนรู้ภาษา

VIP VIP SILVER MEMBERคะแนนความน่าเชื่อถือ: 10 (1%)

Send Message


member warmnjyyrik
warmnjyyrikCountry: 444River Grove
การสอนภาษา
การเรียนรู้ภาษา

VIP VIP SILVER MEMBERคะแนนความน่าเชื่อถือ: 10 (1%)

Send Message


member samyamel
samyamelCountry: 460Algiers
การสอนภาษา
การเรียนรู้ภาษา

VIP VIP SILVER MEMBERคะแนนความน่าเชื่อถือ: 10 (1%)

Send Message


ประเทศไหนก็ได้ or ประเทศไหนก็ตาม
1.
1.
ค้นหาขั้นสูงค้นหาขั้นสูง

ICQ MSN Yahoo Skype AIM Gtalk 
From to
ใช่ 
ใช่