Beijing - Réseau Polyglot

CREER UNE NOUVELLE REUNION ICI!
Précisez votre ville

Commentaires

battis profile picture battisJanuary 2014
Hi, i am ready to teach English, in return I would love to learn Chinese in Beijing between mid June - end of July 2014.
Maymou profile picture MaymouApril 2013
Ni hao , wo shi faguoren !! wo xia ge xingqi yao qu Beijing !! WO xiang xue Zhongwen ! shei keyi jiao wo Zhongwen ? wo keyi jiao dewen, fawen he yingwen !! xiexie
DonH profile picture DonHJuly 2013
German Teacher needed from July to the end of August! I can teach Chinese (mandarin) and English!

Évènements

Membres

Ils parlent de nous !

Media coverage - Polyglot Club