Ceara - Mạng lưới Polyglot

TỔ CHỨC MỘT BUỔI HỌP NHÓM MỚI TẠI ĐÂY!Điền tên thành phố của bạn:
Chào mừng Ceara tới mạng lưới Polyglot

Hey y'all!

Be very welcome to Ceará, The Land of Light!

 Lời nhận xét
 • 5 Lời nhận xét
Luccas profile picture LuccasApril 2017
Gostaria de aprender italiano
Menino23 profile picture Menino23March 2014
Eu sou novo para o site (localização, cidade)
arnaldo2012 profile picture arnaldo2012July 2013
Onde vai ser este evento?
anacjesus profile picture anacjesusMarch 2013
ola

Họ nói đến chúng tôi!

Media coverage - Polyglot Club
 • Không có buổi họp nhóm nào được tìm thấy tại Ceara.
Tạo sự kiện (Ceara)
Thành viên
 • RIVgomes profile picture
  bzs
 • saulocass profile picture
 • BiaSousaa profile picture
 • QAmanda01 profile picture
 • henrysilva14 profile picture
 • nathi_land profile picture
  bzs
 • carlos_sou2 profile picture
 • Portsac profile picture
 • Rayssa_queiroz profile picture
 • thales_por profile picture
 • Ana_Lara profile picture
 • renan_viei profile picture
 • karol_mede profile picture
 • MrRand00mm profile picture
 • raissa_alm profile picture
  idb
 • isis_do_va profile picture
 • GABYOLIVEIRA profile picture
 • gilvanira_ profile picture
 • Massettirr profile picture
 • DrKaa79 profile picture
 • KarolM profile picture
 • DiegoGaspar profile picture
 • Lutoscop profile picture
 • ashkhkjhsdkjfhjk profile picture
 • radney_mag profile picture
 • luan_nogue profile picture
 • danielbcl23 profile picture
 • AdrianOregon profile picture
 • hevelyne_v profile picture
 • danielly_s profile picture
 • Soarescr profile picture
 • Liviapereira6 profile picture
 • Vildemara profile picture
 • mariana_li2 profile picture
 • Amaanda profile picture
 • fb_1589025665 profile picture