Ceara - Mạng lưới Polyglot

TỔ CHỨC MỘT BUỔI HỌP NHÓM MỚI TẠI ĐÂY!Điền tên thành phố của bạn:
Chào mừng Ceara tới mạng lưới Polyglot

Hey y'all!

Be very welcome to Ceará, The Land of Light!

 Lời nhận xét
  • 5 Lời nhận xét
Luccas profile picture LuccasApril 2017
Gostaria de aprender italiano
Menino23 profile picture Menino23March 2014
Eu sou novo para o site (localização, cidade)
arnaldo2012 profile picture arnaldo2012July 2013
Onde vai ser este evento?
anacjesus profile picture anacjesusMarch 2013
ola