Εικόνα συνάντησης: Take every opportunity to speak!