Antarctica - Mạng lưới Polyglot

TỔ CHỨC MỘT BUỔI HỌP NHÓM MỚI TẠI ĐÂY!Điền tên thành phố của bạn:
Chào mừng Antarctica tới mạng lưới Polyglot

 

• < < < < < < < < < ANTARCTICA > > > > > > > > > >   •

Antártida Antarktis Antarctique Ανταρκτική Antarktisz Antartide Antárctida Antarktyka Антарктика  القطب الجنوبي 南極

 

 

 Lời nhận xét
  • 0 Lời nhận xét

Họ nói đến chúng tôi!

Media coverage - Polyglot Club
SKI LATINO POLYGLOT 2020
  • Không có buổi họp nhóm nào được tìm thấy tại Antarctica.
Tạo sự kiện (Antarctica)
Thành viên
  • gabriel55 profile picture
  • xolizziie profile picture
  • NotFromAntarctica profile picture
  • hana-bi profile picture
  • basecamp profile picture
  • forjupiterssake profile picture